S.C. AXTROM S.R.L. cu sediul în Municipiul Oradea, Str. Beöthy Ödön, nr. 11, județul BIHOR, CUI RO 63661, J05/1064/1991, a derulat începând cu 01.01.2016 proiectul cu titlul: „Construire hală de producție și birouri”, cod SMIS 109463, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, în baza contractului de finanţare nr. 1786 / 11.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Conform contractului de finanțare valoarea totală a proiectului este de 1.451.361,97 lei, iar asistenţa financiară nerambursabilă este de 894.459,19 lei, din care 760.290,31 lei din FEDR si 134.168,88 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la sediul social al societății, în Regiunea Nord – Vest, Municipiul Oradea, Str. Beöthy Ödön, nr. 11, județul BIHOR, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „Construire hală de producție și birouri” este consolidarea poziției pe piată a societății AXTROM SRL, prin adoptarea de măsuri care să conducă la diversificarea activității în domeniul de fabricare a articolelor din material plastic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creșterea numărului mediu de angajați cu 5 până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului (1 loc de munca ce va fi ocupat de către o persoana dintr-o categorie defavorizată);
2. Crearea capacității de administrare a întreprinderii prin construcția unei hale de producție;
3. Creșterea capacității de producție prin achiziționarea unui număr de 4 echipamente noi care asigură inovare la nivel de proces și produs;

Rezultatele proiectului sunt:
– 1 hala de producție
– 4 echipamente tehnologice noi: 1 mașină fabricat pungi (sudeza) cu pliator, 1 derulator, 1 regranulator, 1 compresor

Data de începere a proiectului: 01.01.2016
Data de finalizare a proiectului: 31.12.2019

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii consta in creșterea numărului mediu de angajați cu 5 până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, din care 1 persoană din categorii defavorizate. Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0740.205.909, e-mail: proiect.axtrom@gmail.com, persoana de contact: OVIDIU BOGDAN LAZĂR.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.