Blog Axtrom

Ambalarea în cutii de carton

Cum ambalam corect, în funcție de marfa transportată

E important ca cutiile de carton pe care le alegem să fie de cea mai înaltă calitate. Suntem atenți mereu la grosimea cartonului, la numărul de straturi și la alte aspecte tehnice importante. În același timp, acordăm o atenție deosebită și la tipul de materiale folosite, la cât de ecologice sunt acestea, dacă sunt biodegradabile ori dacă sunt ușor de reciclat. La fel de important este să acordăm o atenție sporită și procesului de ambalare în sine deoarece de acesta depinde în mare măsură siguranța mărfurilor pe care le expediem/transportăm.

Care sunt cele mai importante aspecte legate de ambalarea în cutii de carton? Iată câteva exemple concrete:

Alegerea cutiei

Orice proces de împachetare începe cu alegerea ambalajului potrivit pentru produsul ambalat. E evident că acesta nu poate fi mai mic dar mare atenție, nici un ambalaj mult prea mare în raport cu produsul nu este recomandat. Pe de altă parte, e important să alegem și cartonul care are o grosime potrivită, în raport direct cu gradul de fragilitate al produsului ambalat și evident, cu greutatea acestuia.

Asigurarea mărfurilor

Imediat după alegerea cutiei potrivite, trebuie să ne gândim și la felul în care vom asigura obiectele ambalate în interiorul acesteia.
Din acest punct de vedere avem la dispoziție mai multe opțiuni de umplere a golurilor din cadrul cutiei și a asigurării obiectelor precum ambalarea în folie cu bule de aer simplă, folie cu bule de aer mari, fulgi de polistiren etc.

Închiderea și sigilarea cutiei

Procesul de împachetare nu se poate finaliza decât în momentul în care cutia este sigilată cu ajutorul unor benzi adezive. Atenție, banda trebuie să închidă cutia ermetic. Asigurați-vă de asemenea că aderența este suficient de bună și că cutia nu se va desface pe durata depozitării sau a transportului.

Marcaje suplimentare

Ultimul pas în ambalarea în cutii de carton este reprezentat de marcarea corespunzătoare a cutiei. În cazul în care aceasta nu este personalizată cu elemente vizuale specifice care conțin detalii despre marcă și produs, se impune etichetarea ei corespunzătoare, în special în cazul în care obiectele ambalate sunt fragile sau sensibile. Persoanele care se vor ocupa de transportul și manipularea cutiilor ambalate trebuie informate cu privire la conținutul acestora pentru a ști cum sa manevreze cutiile și în ce condiții să le transporte.

Articole